bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 4 verš 16

Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim.