bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 4 verš 19

I dí jim: Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.