bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 4 verš 25

I šli za ním zástupové mnozí z Galilee a z krajiny Desíti měst, i z Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání.