bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 4 verš 3

A přistoupiv k němu pokušitel, řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou.