bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 6 verš 15

Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich.