bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 6 verš 21

Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše.