bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 6 verš 8

Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy ho prosili.