bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 7 verš 16

Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky?