bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 7 verš 8

Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno.