bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 8 verš 1

A když sstupoval s hory, šli za ním zástupové mnozí.