bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 8 verš 12

Ale synové království vyvrženi budou do temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů.