bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 8 verš 13

I řekl Ježíš setníkovi: Jdiž, a jakžs uvěřil, staň se tobě. I uzdraven jest služebník jeho v tu hodinu.