bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 8 verš 2

A aj, malomocný přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti.