bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 8 verš 21

Jiný pak z učedlníků jeho řekl jemu: Pane, dopusť mi prve odjíti a pochovati otce mého.