bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 8 verš 22

Ale Ježíš řekl jemu: Pojď za mnou, a nech, ať tam mrtví pochovávají mrtvé své.