bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 8 verš 26

I dí jim: Proč se bojíte, ó malé víry? Tedy vstav, přimluvil větrům a moři, i stalo se utišení veliké.