bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 8 verš 8

A odpovídaje setník, řekl: Pane, nejsemť hoden, abys všel pod střechu mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven bude služebník můj.