bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 9 verš 23

Přišed pak Ježíš do domu knížete, a uzřev tu trubače a zástup hlučící,