bible
bible

Evangelium S. Matouše kapitola 9 verš 5

Nebo co jest snáze říci, to-li: Odpouštějí se tobě hříchové? čili říci: Vstaň a choď?