bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 1

Muž pak nějaký byl v Cesarii, jménem Kornelius, setník, z zástupu, kterýž sloul Vlaský,