bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 10

A potom velice zlačněv, chtěl pojísti. Když pak oni strojili, připadlo na něj mysli vytržení.