bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 11

I uzřel nebe otevřené a sstupující k sobě nádobu jakous jako prostěradlo veliké, za čtyři rohy uvázané, ano se spouští na zem,