bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 13

I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bij a jez.