bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 14

I řekl Petr: Nikoli, Pane, nebť jsem nikdy nejedl nic obecného anebo nečistého.