bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 15

Tedy opět po druhé stal se hlas k němu: Cožť jest Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté.