bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 16

A to se stalo po třikrát. I vzato jest zase prostěradlo do nebe.