bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 18

A zavolavše kohosi, tázali se: Má-li zde hospodu Šimon, kterýž má příjmí Petr?