bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 19

A když Petr přemyšloval o tom vidění, řekl jemu Duch: Aj, muži tři hledají tebe.