bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 2

Nábožný a bohobojný se vším domem svým, čině almužny mnohé lidu,