bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 20

Protož vstana, sejdi dolů a jdi s nimi, nic nepochybuje; neboť jsem já je poslal.