bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 23

Tedy zavolav jich do domu, přijal je do hospody. Druhého pak dne Petr šel s nimi, a někteří bratří z Joppen šli s ním.