bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 24

A nazejtří přišli do Cesaree. Kornelius pak očekával jich, svolav příbuzné své a přátely blízké.