bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 25

I stalo se, když vcházel Petr, vyšel proti němu Kornelius, a padna k nohám jeho, klaněl se mu.