bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 26

Ale Petr pozdvihl ho, řka: Vstaň, všakť i já také člověk jsem.