bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 27

A rozmlouvaje s ním, všel do domu, a nalezl mnoho těch, kteříž se byli sešli.