bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 29

Protož bez odporu přišel jsem, povolán jsa. I ptám se vás, pro kterou příčinu poslali jste pro mne?