bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 31

A řekl: Kornéli, uslyšánať jest modlitba tvá a almužny tvé jsouť v paměti před tváří Boží.