bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 32

Protož pošli do Joppen a povolej Šimona, kterýž slove Petr. Tenť má hospodu v domu Šimona koželuha u moře; on přijda, bude mluviti tobě.