bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 34

Tedy Petr otevřev ústa, řekl: V pravdě jsem shledal, že Bůh není přijimač osob.