bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 35

Ale v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu;