bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 36

Jakž to oznámil synům Izraelským, zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, jenž jest Pánem všeho.