bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 37

O čemž i vy sami víte, co se dálo po všem Židovstvu, počna od Galilee, po křtu, kterýž kázal Jan: