bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 39

A my jsme svědkové všeho toho, což jest činil v krajině Judské a v Jeruzalémě. Kteréhožto zamordovali jsou, pověsivše na dřevě.