bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 40

Toho Bůh vzkřísil třetího dne, a způsobil to, aby zjeven byl,