bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 41

Ne všemu lidu, ale svědkům prve k tomu zřízeným od Boha, nám, kteříž jsme s ním jedli a pili po jeho z mrtvých vstání.