bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 43

Jemuť všickni proroci svědectví vydávají, že odpuštění hříchů vezme skrze jméno jeho všeliký, kdožkoli uvěřil by v něho.