bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 44

A když ještě Petr mluvil slova tato, sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova Božího.