bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 45

I užasli se ti, jenž z obřezaných věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha svatého jest vylit.