bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 46

Nebo slyšeli je, ani mluví jazyky rozličnými, a velebí Boha. Tedy odpověděl Petr: