bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 47

Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha svatého přijali jako i my?